Översättningshjälp (Engelska)

Privathjälp för översättning Sven.→Engel.

World Languages

Live

About the Course

Ibland kan det vara svårt att översätta en text där man samtidigt lyckas att förmedla rätt budskap och ton. Speciellt när det finns många synonymer som spelar roll i hur budskapet blir förmedlat. Det kan handla om en formell eller informell text. Tack vare mina 5 år utav högskoleundervisning i USA så kommer översättning enkelt för mig och jag vill hjälpa andra svenskar med vad som alltid är svårt i början. Varje lektion är baserad på personliga behov.


$15
Enroll anytime
Ages 9+
1-on-1
25 min. per class
By appointment

Most Recent Reviews